در ساعات کاری حواس‌جمع باشید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسیاری از ما در محل کار روی خلبان اتوماتیک تنظیم می‌شویم(در این حالت کارهای خود را در کم‌ترین میزان هشیاری و از سر عادت انجام می‌دهیم)، اما توانایی حفظ تمرکز و توجه یک مهارت بسیار مهم است. خبر خوب این است که می‌توانیم این مهارت را در طی روز با ترکیبی از تمرینات تمرکز حواس در خود ایجاد کنیم. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، دو دقیقه در رختخواب بمانید و فقط روی تنفس‌تان تمرکز کنید. در برابر وسوسه‌ی چک کردن ایمیل‌ها به عنوان اولین کار صبحگاهی مقاومت کنید، این کار باعث یورش حواسپرتی می‌شود. وقتی به محل کار رسیدید، داخل اتومبیل یا پشت میز کار ده دقیقه چشمانتان را ببندید، آرام باشید، صاف بنشینید و روی نفس‌هایتان تمرکز کنید. ساعت را تنظیم کنید تا هر یکساعت به شما یادآوری کند که یک‌دقیقه تمرین تمرکز حواس انجام دهید، این کار شما را از توسل به خلبان اتوماتیک حفظ خواهد کرد. در مسیر رفتن به جلسات تمرکز روی نفس‌هایتان را از یاد نبرید. در نهایت در مسیر بازگشت به منزل گوشی تلفن و رادیو اتومبیل را خاموش کنید و هیچ کاری که حواستان را پرت کند انجام ندهید، وقتی به خانه می‌رسید کاملا حواستان جمع خواهد بود.

منبع: اقتباس از "چگونه آگاهی را در حین کار تمرین کنیم" نوشته راسموس هاگارد

ترجمه: سعید سعادت‌طلب

معرفی

«مدیریت هزاره سوم» در جهت گسترش دانش حوزه مدیریت و نشر تازه‌های این رشته علمی فعالیت می‌کند.

© 2015 Third Millennium Management

Search