پل تودور جونز: چرا باید در نظام سرمایه‌داری تجدید نظر کنیم

پل تودور جونز: چرا باید در نظام سرمایه‌داری تجدید نظر کنیم

پل تودور جونز دوم دوستدار نظام سرمایه‌داری است. این نظام طی چند دهه گذشته برای او خوب عمل کرده است. با این حال، مدیر صندوق نیکوکاری نگران است که تمرکز بسیار زیاد بر سود، آن‌طور که او بیان میکند: "این تهدید بزرگی برای شالوده و زیربنای جامعه ماست." در این سخنرانی اندیشناک و پرشور، او به تشریح برنامه ضد حمله خود می پردازد، که برمفهوم "عدالت و دادگری" متمرکزاست.

ترجمه: سهیلا جعفری

بازبینی: سعید سعادت طلب

 

Date

02 بهمن 1393

Categories

سرمایه‌داری

معرفی

«مدیریت هزاره سوم» در جهت گسترش دانش حوزه مدیریت و نشر تازه‌های این رشته علمی فعالیت می‌کند.

© 2015 Third Millennium Management

Search